Low-Impact Kamp

Op het Prairie-Kamp gaan we de uitdaging aan! Ons ideaal:

– zero-waste

– 100% biologische voeding

– zoveel mogelijk lokaal geproduceerde groenten en fruit (in onze moestuin of bij onze biologische boerenvrienden in en rond Gedinne)

Dit is ons ideale engagement vanuit de kookploeg (en natuurlijk zijn we ook verdraagzaam en zullen we het niet als een volledige mislukking beschouwen als er eens iemand afkomt met een plastiek zakje).

Over het algemeen zijn de meeste mensen die naar het kamp komen zich wel bewust van de noden van de tijd. Toch willen we iedereen vragen om dit jaar een extra inspanning te leveren als dat kan:

– vermijd niet-biologische en niet-vegetarische voeding

– vermijd alle verpakkingsrommel

– vermijd industrieel geproduceerd voedsel

– vermijd blikjes of andere wegwerp-verpakkingen

– koop ecologisch wc-papier (van Danke bijvoorbeeld)

We weten dat dit niet altijd en voor ierdereen even makkelijk zal zijn. Maar we moeten ons vandaag de dag toch minstens bewust zijn van de noodzaak om onze levensstijl aan te passen in functie van het welzijn van onze levensomgeving en het delicate evenwicht van het leven op aarde.

Liefst zouden we met het kamp een positieve bijdrage leveren aan onze praktische relatie met onze leefomgeving. En wat we zeker willen vermijden, is dat onze ecologische voetafdruk groter is dan wanneer we gewoon thuis waren gebleven. We vragen iedereen zich daar bewust van te zijn.

We zijn er van overtuigd dat onze inpanningen op dit vlak ook ten goede zullen komen aan de sfeer op het kamp. Laten we dit samen proberen!

Liefs,

Bruno, Radhe en de ‘vaste kookploeg’

We take up the challenge at the Prairie Camp! Our ideal:

– zero waste

– 100% organic food

– as many locally produced fruit and vegetables as possible (in our vegetable garden or with our organic farm friends in and around Gedinne)


This is our ideal commitment from the cooking team (and of course we are tolerant and we will not consider it a complete failure if someone comes in with a plastic bag).

In general, most people who come to the camp are aware of the needs of the time. Nevertheless, we would like to ask everyone to make an extra effort this year if possible:

– avoid non-organic and non-vegetarian food

– avoid all packaging clutter

– avoid industrially produced food

– avoid cans or other disposable packaging

– buy ecological toilet paper (from Danke for example)


We know that this will not always be easy for everyone. But today we must at least be aware of the need to adapt our lifestyle to the well-being of our living environment and the delicate balance of life on earth.

We would like to make a positive contribution with the camp to our practical relationship with our living environment. And what we definitely want to avoid is that our ecological footprint is greater than if we had just stayed home. We ask everyone to be aware of this.

We are convinced that our efforts in this area will also benefit the atmosphere at the camp. Let’s try this together!

Love,

Bruno, Radhe and the ‘kitchen team’