Registreer om deel te nemen aan onze activiteiten

Om deel te nemen aan de activiteiten van Indygo vzw, moet je je registreren als lid. Dat kost je een luttele 10 euro voor een heel jaar. En zo zijn wij automatisch ook met onze paperassen in orde.

Ook als je niet onmiddellijk van plan bent aan onze activiteiten deel te nemen, kan je lid worden. Je lidmaatschap betekent sowieso al een morele én financiële steun voor de projecten van Indygo vzw.

Voor PRAIRIE KAMP kan je enkel online registreren. Doe dit dus best op voorhand, en betaal ook de registratie van 10 euro voor je komt op rekeningnummer BE25 9734 9560 6982 van Indygo vzw. Vermeld ook ‘lidgeld’ en je volledige naam.

Registratie is per volwassene. Minderjarigen vergezeld door een geregistreerde meerderjarige, hoeven zich niet apart te registreren.

Lidmaatschap is geldig tot 31 december van het jaar van inschrijving.

Je kan je lidmaatschap dan meteen verlengen door opnieuw 10 euro te storten met de vermelding ‘Lidmaatschap [naam] [jaar]’, maar je mag dat ook gerust wat later op het jaar doen, bvb. voor je aan een activiteit deelneemt.

Bedankt!